Ubezpieczenia jachtów i łodzi

W ramach naszej oferujemy z ubezpieczenia łodzi i jachtów. Pojezierze Mazurskie słynie z licznych jezior, które gwarantują niezapomniane chwile. Szlaki Wielkich Jezior znajdują się niedaleko miejscowości, znanych z miejsc przyjaznych turystom. Zarówno Giżycko jak i Mikołajki są nie tylko wspaniałymi miejscowościami turystycznymi, lecz przede wszystkim, to ich porty stają się miejscem odpoczynku żeglarzy.

Jach na jeziorze
Żaglówka na jeziorze Śniardwy – źródło: podroze.onet.pl

Jednak, aby nic nie zakłóciło wspaniałych chwil na mazurskich jeziorach, to warto zadbać o ubezpieczenie jachtów. Ubezpieczenie CASCO obejmuje ochroną jachty żaglowe, żaglowo-motorowe i motorowe wykorzystywane na polskich oraz zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych. Również ubezpieczenie dotyczy jachtów, przebywających w portach, przystaniach i zimowiskach. Nie ważne gdzie zacumujemy jacht, czy to w Rucianem-Nidzie lub w Węgorzewie, ważne, że nasz jacht posiada odpowiednie ubezpieczenie.

OC armatora
Ubezpieczenie OC armatora chroni także osoby trzecie. W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej armatora WARTA odpowiada za wszelkie szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w trakcie oraz w związku z posiadaniem i użytkowaniem jachtu.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg
Nie musisz martwić się o swoje i cudze rzeczy, ponieważ ochrona Warty dotyczy również utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistych członka załogi jachtu, związanych z żeglugą śródlądową.

Warta Travel
Każdy rejs staje się niezapomnianą przygodą, ale jeżeli chcemy uniknąć niemiłych wspomnień i dodatkowych kosztów, to warto zapewnić odpowiednią ochronę członkom załogi. Indywidualne ubezpieczenie turystyczne gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i repatriacji, pomoc assistance w przypadków problemów zdrowotnych i wypadku oraz wypłatę odszkodowania w sytuacji trwałego uszczerbku zdrowia czy nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie CASCO dla przedsiębiorców
Ubezpieczenie CASCO chroni jednostki pływające, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej w celach prowadzonej działalności. Ochroną objęte są poszczególne elementy jachtów, na przykład kadłub, wyposażenie oraz urządzenia maszynowe i pomocnicze.

OC armatorów jednostek pływających
W ramach ochrony Odpowiedzialności Cywilnej armatora ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim oraz jednostkom pływającym, a także znajdującym się na nich ładunkom. Ubezpieczenie dotyczy również uszkodzeń nabrzeży, śluz, mostów oraz pozostałych przedmiotów stałych.