Ubezpieczenia grupowe

W  ofercie znajduje się ubezpieczenie WARTA Ekstrabiznes Plus, które przeznaczone jest dla firm, zatrudniających pracowników. W przypadku tej oferty, pracodawca zapewnia ubezpieczenia dostosowane do potrzeb pracowników oraz wynikające miedzy innymi ze specyfiku stanowiska zawodowego pracownika.

Pracownicy firmy
Image by Free-Photos from Pixabay

Ubezpieczenie NNW – WARTA Pomoc w Wypadku umożliwia zapewnienie ochrony wszystkich pracowników za taką samą składkę przy różnych sumach ubezpieczenia. Wysokość ubezpieczenia zależy od pozycji zajmowanej przez pracownika w firmie. W ramach tej oferty, ochrona może dotyczyć tylko zdarzeń, które mają miejsce w trakcie wykonywania pracy zawodowej lub nauki oraz w przypadku pokonywanej drogi z miejsca pracy i nauki.

Warta Business Travel przeznaczona jest dla pracowników, wyjeżdżających w delegacje. Wersja VIP obejmuje również wyjazdy prywatne. W tym wariancie, pracodawca opłaca wysokość składki, która zależy za rzeczywiście wykorzystany czas ochrony. W ramach oferty istnieje możliwość zwrotu kosztów wysłania pracownika zastępczego czy pomoc organizacyjna przeznaczona dla menadżerów.

Ubezpieczenie NNW Szkolne

Ubezpieczenie NNW Szkolne
źródło: ShutterStock

Ubezpieczenie NNW Szkolne skierowane jest do placówek oświatowych i obejmuje nie tylko wypłatę świadczeń, ale również pomoc organizacyjną w przypadku problemów w szkole oraz na wycieczce.

Podstawowa oferta ubezpieczenia gwarantuje wypłatę świadczeń w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, stałego uszczerbku na zdrowiu czy naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych.

W ramach pakietu assistance NNW szkolnego, ubezpieczona osoba może skorzystać z między innymi wizyt u lekarza pierwszego kontaktu, transportu medycznego, organizacji wizyt u lekarza specjalisty, konsultacji domowych, korepetycji z wybranych przedmiotów czy ze szkolnego serwisu informacyjno-organizacyjnego.

Umowa obejmująca nieszczęśliwe wypadki, obowiązuje na terenie Polski i państw zagranicznych, zaś ochrona w zakresie OC i assistance tylko na terenie RP.

Kalkulator ubezpieczenia NNW szkolnego